aktuellt


Läsårstider för 2021-2022 finns nu tillgängligt.


Trivselundersökningen

Nedan finner ni den undersökning som vi gjorde under hösten gällande hur föräldrar samt barn ser på skolans arbete.

Undersökningen

Med anledning av Coronavirusets spridning vill vi informera om följande


Information till vårdnadshavare angående Covid-19

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Alla symtom på luftvägsinfektion även lindriga uppmanas nu att avstå sociala kontakter som kan riskera smitta. Detta gäller anställda som barn och elever.

Vid uppvisande av förkylningssymtom som hosta, andningssvårigheter och/eller feber ska ditt barn vara hemma och kontakta 1177 vårdguiden för att få råd angående eventuell testning. Vid vanlig snuva som ej påverkar andning, lungor eller luftvägar dvs ”snorig näsa” kan barnen gå till förskola och skola. Om du har haft förkylningssymtom enligt ovan beskrivet ska du vara hemma minst 2 dagar efter att du har blivit symtomfri allt för att undvika människor utsätts för risk att smittas (läs mer på 1177).

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även influensavirus är i omlopp. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansikte eller ögon samt undvika kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan även vara ett bra komplement när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armveck eller i pappershandduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

I dessa tider är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att förhindra smittspridningen.

Vi håller er uppdaterade med information och våra riktlinjer kan komma att ändras med kort varsel.

Mvh

Skolledningen Brunnby skola och Vikens Montessori

Anne-Marie Utterström Olsson
VD
Montessori Sverige
anne-marie.utterstrom@montessoriskolan.nu
Tel.073-959 35 51