aktuellt


Terminsinformation vårterminen 2020 samt läsåret 2020-2021 finns nu tillgängligt.


Trivselundersökningen

Nedan finner ni den undersökning som vi gjorde under hösten gällande hur föräldrar samt barn ser på skolans arbete.

Undersökningen